Organizações Parceiras

O Programa conta com algumas instituições parceiras como CEPROME (Centro de investigación y formación interdisciplinar para la protección del menor), IPM (Instituto de Protección a Menores de Costa Rica), ABA (Associação Brasileira de Apostolado) e SOMAR (Solidariedade em Marcha).